Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektrowni słonecznej Gierałtowice II o mocy do 16MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

           Gierałtowice, dnia 23.10.2023 r.

  PPG.6730.01.2023.AL

    ZAWIADOMIENIE

   o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775/ zawiadamia się, że na wniosek

Pani Zuzanny Sawickiej

reprezentującej „Elektrownia PV 98 Sp. z o.o.”

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

 

z dnia 27.09.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Gierałtowice II o mocy do 16MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanej w Gierałtowicach w rejonie ulic Korfantego i Obrońców Granicy, na działkach nr 227/19, 746/19 i 225/19.

Strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Gierałtowice, pokój 111, w godzinach:

  • poniedziałek – środa: godz. 7.30-15.00
  • czwartek: godz. 7.30-17.00
  • piątek: godz. 7.30-13.00.

Uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać pisemnie na adres tutejszego urzędu lub na adres: .

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 i 2 kpa „W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi Agnieszka Lazarowicz – tel: +48 32  30 11 372

PDFzawiadomienie na BIP.pdf (337,25KB)