Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Program czyste powietrze

Inforgrafika Program Czyste Powietrze.jpeg

Program Czyste Powietrze

Cel Programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Od czego zacząć

  1. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zapoznaj się z warunkami Programu opisanymi w dokumencie: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” oraz w Załącznikach do niego. Dokumenty te są dostępne na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania
  2. W Programie opisane są warunki, które trzeba spełnić by otrzymać dotację m.in. warunki dotyczące dochodu oraz stanu właścicielskiego budynku. Na tej podstawie dowiesz się, do której z trzech części Programu się kwalifikujesz oraz na jaki poziom dofinansowania (podstawowy, podwyższony czy najwyższy) możesz liczyć. Im mniejsze dochody tym wyższy poziom dofinansowania.
  3. Następnie w Programie (w części do której się kwalifikujesz ze względu na dochody), możesz sprawdzić jaką maksymalną kwotę dotacji można uzyskać w zależności od zakresu przedsięwzięcia (jest to opisane w ust. 9.2.2 Programu). Maksymalna kwota dotacji, w zależności od zakresu planowanego przedsięwzięcia, będzie wyliczona również podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wkrótce zaktualizowany zostanie również kalkulator dotacji dla nowego naboru.
  4. W załącznikach 2/2a/2b (każdy załącznik dotyczy innej części dofinansowania) opisane są parametry, które muszą spełnić materiały lub urządzenia, żeby zostały uznane za koszt kwalifikowany, intensywność dofinansowania od kwoty netto ponoszonego kosztu oraz maksymalna kwota dotacji na dany koszt kwalifikowany (brana pod uwagę jeżeli rzeczywisty koszt netto pomnożony przez procent wskazany w intensywności daje wyższą kwotę niż kwota opisana jako maksymalna kwota dotacji na koszt kwalifikowany).
  5. Następnie zapoznaj się z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, która pomoże w poprawnym zalogowaniu się do systemu składania wniosków. Dokumenty te oraz inne dokumenty programowe oraz wzory załączników są dostępne na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                i Gospodarki Wodnej w Twoim województwie oraz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
  6. Znając te wszystkie informacje i przewidując zakres przedsięwzięcia, możesz przystąpić do wypełniania wniosku o dofinansowanie. Formularz wniosku dostępny jest tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub https://gwd.nfosigw.gov.pl/

UWAGA! Maksymalna wysokość dotacji będzie zależała od decyzji Beneficjenta, czy realizuje kompleksową termomodernizację na podstawie audytu energetycznego i zmniejszy zapotrzebowanie na energię użytkową na cele ogrzewania i wentylacji do 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%, czy realizuje przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji, bez dodatkowych warunków.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj: https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza-2023-webinarium-1/

W razie pytań zachęcamy do korzystania ze skrzynki czystepowietrze@nfosigw.gov.pl oraz Infolinii programu „Czyste Powietrze” pod numerem telefonu 22 340 40 80 oraz czatu https://czystepowietrze.gov.pl/kontakt/