Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - "Budowa elektrowni słonecznej Gierałtowice II o mocy do 16MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Gierałtowice, dnia 8.01.2024 r.

PPG.6730.01.2023.AL

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977/, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775/,

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 8.01.2024 r. wydana została decyzja nr 1/2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą Budowa elektrowni słonecznej Gierałtowice II o mocy do 16MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanej w Gierałtowicach w rejonie ulic Korfantego i Obrońców Granicy, na działkach nr 227/19, 746/19 i 225/19 (w granicach obszaru wskazanego na załączonej mapie), na rzecz Inwestora – Elektrownia PV 98 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

 

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI GRUNTAMI URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 111, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAC DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJACE TO ŻĄDANIE.

 

 

Referat  Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,  pok. 111,  tel.: (032) 30 11 371, 372, 354, 
e-mail: pp@gieraltowice.pl