Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice!

11 marca 2024 r. rusza rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gierałtowice. Nabór do przedszkoli będzie przeprowadzony z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru.

Wszystkich rodziców zapraszamy do odwiedzenia strony:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminagieraltowice

 

na której od poniedziałku 11 marca 2024 r. o godz. 8.00 zostanie opublikowana oferta publicznych przedszkoli, regulamin naboru oraz szczegółowe informacje o tym, jak korzystać z aplikacji.

 

  • Rodzic po założeniu profilu, podaje dane dziecka oraz zaznacza spełniane kryteria (podstawowe oraz dodatkowe). Wybiera również maksymalnie trzy przedszkola w kolejności od najbardziej preferowanego. W przypadku braku miejsca w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek zostaje automatycznie rozpatrywany przez kolejne przedszkole.

 

  • Po zakończonej rejestracji wygenerowany i wydrukowany wniosek oraz wszystkie oświadczenia muszą zostać podpisane przez obojga rodziców (poza przypadkiem samotnego wychowywania dziecka). Wzory oświadczeń  będą do pobrania w witrynie naborowej, natomiast wymagane zaświadczenia należy uzyskać w danej instytucji.
  • WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU WRAZ Z WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI DANE KRYTERIUM REKRUTACYJNE (OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, DOKUMENTY ZAŚWIADCZAJĄCE O ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO).
  • Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającym wybrane kryteria należy złożyć do przedszkola pierwszego wyboru  w terminie do 27 marca 2024 r. do godziny 15:00

 

  • Rodzice nieposiadający dostępu do Internetu mogą pobrać wnioski w sekretariacie danego przedszkola.

 

  • Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 15 kwietnia o godzinie 12:00.

 

  • Do dnia 23 kwietnia 2024. do godziny 15:00 rodzice dzieci zakwalifikowanych składają potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w danym przedszkolu.

 

Zapraszamy do zapoznania się również z szczegółowymi zasadami rekrutacji do gminnych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice  na rok szkolny 2024 / 2025.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr.0050.13.2024
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 18 stycznia 2024 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice na rok szkolny 2024/2025

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

od 19.02.2024 r. godz. 8:00

do 29.02.2024 r. godz. 15:00

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.03.2024 r. godz. 8:00

do 27.03.2024 r. godz. 15:00

od 03.06.2024 r. godz. 8:00

do 07.06.2024 r. godz. 15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.03.2024 r. godz. 8:00

do 10.04.2024 r. godz. 15:00

od 03.06.2024 r. godz. 8:00

do 14.06.2024 r. godz. 15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2024 r. godz. 12:00

17.06.2024 r. godz. 12:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16.04.2024 r. godz. 8:00

do 23.04.2024 r. godz. 15:00

od 18.06.2024 r. godz. 8:00

do 25.06.2024 r. godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

24.04.2024 r. godz. 12:00

26.06.2024 r. godz. 12:00


Do pobrania:

 

DOCXZASADY Rekrutacji do gminnych przedszkoli 2024.docx (29,80KB)
PDFZarządzenie nr 0050.13.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. - Rekrutacja przedszkole 2024_2025.pdf (80,56KB)