Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z mieszkańcami gminy Gierałtowice.

PROTOKÓŁ

z dnia 25 marca 2024 roku
 

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

z mieszkańcami gminy Gierałtowice

 

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 14 marca 2024 r. do 22 marca  2024 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z mieszkańcami gminy Gierałtowice.

 Zgodnie z:

- uchwałą Nr XII/98/2019 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy Gierałtowice,

projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości zamieszczono na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Komunikaty” wraz zarządzeniem Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały z mieszkańcami i formularzem zgłaszania opinii. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji i projekt uchwały zostały umieszczone również na gminnych tablicach ogłoszeń.

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach byli mieszkańcy gminy Gierałtowice. Konsultacjami był objęty obszar gminy Gierałtowice.

Zgodnie z uchwałą Nr XII/98/2019 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy Gierałtowice konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów.

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystał żaden mieszkaniec.