Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach przebudowy sieci wodociągowej f160PE przy ul. Topolowej i ul. Szkolnej w Chudowie w ramach zadania: "Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowice"

Gliwice, dnia 18.04.2024r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach informuje, że dnia 17.04.2024r. na wniosek Gminy Gierałtowice zostało wszczęte postępowania administracyjne, w sprawie:

 

budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach przebudowy sieci wodociągowej   f160PE przy ul. Topolowej i ul. Szkolnej w Chudowie w ramach zadania: "Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowice" na działkach nr 621/21, 620/21, 619/21, 740/16, 1266/2, 729/16, 728/16, 694/16, 688/16, 668/16, 680/16, 681/16, 566/16, 1262/1, 626/16, 598/16, 627/16, 723/16, 682/16, 596/16, 667/16, 651/16, 659/16, 660/16, 648/16, 1763/140, 1913/88, 1911/88, 1909/88, 90, 2009/94, 2054/121, 2055/121, 2016/120, 1398/120, 2051/122, 1999/122, 1324/122, 1338/132, 1337/132, 1339/132, 614/22, 1260/2.

 

 

Zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia na piśmie do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach, ulica Zygmunta Starego  nr 17 , 44-100 Gliwice.

Brak odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie po upływie w/w terminu Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach potraktuje jako pozytywne uzgodnienie.

 

PDFObwieszczenie budowa sieci wodociagowej wraz z przyłaczami w ramach przebudowy sieci wodociagowej przy ul. Topolowej i ul. Szkolnej w Chudowie -skan.pdf (403,55KB)

źródło:

Obwieszczenie budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Topolowej i ul. Szkolnej w Chudowie w ramach zadania: "Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowice"

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach