Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Interpelacje i zapytania radnych - kadencja 2024-2029

Data złożenia

Zgłaszający

Interpelacja/zapytanie

Odpowiedź wójta gminy


22.05.2024

Tomaszek Krzysztof

PDFsesja 2_Tomaszek Krzysztof_oznakowanie dróg powiatowych.pdf (414,93KB)

zapytanie przekazane do zarządcy drogi


22.05.2024

Tomaszek Krzysztof

PDFsesja 3_Tomaszek Krzysztof_przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Przyszowicach.pdf (445,35KB)
 

PDF3_odp._Tomaszek Krzysztof_przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Przyszowicach.pdf (417,73KB)
 


22.05.2024

Tomaszek Krzysztof

IIPDFsesja 2_Tomaszek Krzysztof_budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Gierałtowickiej.pdf (386,41KB)

zapytanie przekazane do zarządcy drogi


22.05.2024
Drażyk Piotr PDFsesja 2_Piotr Drażyk_budowa hal magazynowych przy ul. Granicznej.pdf (215,83KB) PDFsesja 2_odp_Drażyk_budowa hal magazynowych przy ul. Granicznej.pdf (693,67KB)
 

22.05.2024
Szczudlak Robert PDFsesja 2_Szczudlak Robert_usunięcie zastoisk wodnych w rejonie ul.Gliwickiej.pdf (257,71KB) PDFsesja 2_odp_Szczudlak Robert_usunięcie zastoisk wodnych w rejonie ul.Gliwickiej.pdf (574,90KB)

28.05.2024
Paweł Klajs PDFsesja 3_Klajs_wyznaczenie miejsca spotkań osób niepełnosprawnych oraz budowy programu zajęć dla tych osób.pdf (221,85KB) PDFsesja_2_odp_Klajs_wyznaczenia miejsca spotkań osób niepełnosprawnych oraz budowy programu zając dla tych osób_.pdf (990,60KB)

29.05.2024
Paweł Szołtysek PDFsesja_3_Szołtysek_przebudowa boiska tartanowego przy szkole w Przyszowicach.pdf (238,81KB) PDF7_odp._P.Szołtysek_przebudowa boiska tartanowego przy szkole w Przyszowicach.pdf (309,64KB)

28.05.2024
Krzysztof Tomaszek PDFsesja_3_Tomaszek_zalewanie działek przy ul. Brzeg w Przyszowicach.pdf (605,49KB) PDF8_odp._K.Tomaszek_zalewanie działek przy ul. Brzeg w Przyszowicach.pdf (333,00KB)


28.05.2024

Krzysztof 
Tomaszek
PDFsesja_3_Tomaszek_brak wody i spadki ciśnienia w wodociągach przy ulicach Szkolnej Nowej i Jesionowej.pdf (441,72KB) PDF9_odp._K.Tomaszek_brak wody i spadki ciśnienia w wodociągach przy ulicach Szkolnej Nowej i Jesionowej.pdf (370,96KB)

28.05.2024
Piotr Drażyk PDFsesja 3_Drażyk_usunięcia błota zalegającego na drogach gminnych.pdf (175,67KB)
 

28.05.2024
Piotr Drażyk PDFsesja 3_Drażyk_uporządkowanie działki nr 57 przy ul. Polnej.pdf (153,38KB) PDF11_odp._P.Drażyk_uporządkowanie działki nr 57 przy ul. Polnej.pdf (245,67KB)

28.05.2024
Irena Czechowicz PDFsesja 3_Czechowicz_systematycznego braku ciśnienia i wody w wodociągu przy ul. Szkolnej i Nowej w Chudowie.pdf (357,23KB) PDF12_odp._I.Czechowicz_brak ciśnienia i wody w wodociągu przy ul. Szkolnej i Nowej w Chudowie.pdf (339,74KB)

28.05.2024
Andrzej Czapelka PDF13_A.Czapelka_zlikwidowanie przejazdu kolejowego w Gierałtowicach_2.pdf (269,45KB) PDF13_odp._A.Czapelka_zlikwidowanie przejazdu kolejowego w Gierałtowicach.pdf (275,19KB)

28.05.2024
Andrzej Czapelka PDFsesja 3_Czapelka_zarurowanie odcinka rowu O7c.pdf (312,04KB) PDF14_odp._A.Czapelka_zarurowanie odcinka rowu O7c.pdf (260,30KB)
05.06.2024 Robert Szczudlak PDF15_R.Szczudlak_diety radnych wynagrodzenia wójta zestawienie.pdf (166,06KB) PDF15_odp._R.Szczudlak_diety radnych wynagrodzenia wójta zestawienie.pdf (376,22KB)