Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenia konkursu projektów na zadania publiczne Gminy Gierałtowice z zakresu rozwoju sportu realizowane w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2024 roku

ZARZĄDZENIE Nr  0050.130.24
Wójta Gminy Gierałtowice
z  8 lipca 2024 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na zadania publiczne Gminy Gierałtowice z zakresu rozwoju sportu realizowane w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2024 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) oraz uchwały Nr XII/92/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 sierpnia 2019 r w sprawie określenia warunków i trybu finasowania rozwoju sportu na terenie Gminy Gierałtowice (Dz.U. Województwa Śląskiego z 2 września 2019 r,  poz. 5888) zarządza się, co następuje:

 

  1. Ogłosić konkurs projektów na zadania publiczne Gminy Gierałtowice z zakresu rozwoju sportu, realizowane w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2024 roku, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wprowadzić wzór wniosku o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wprowadzić wzór skorygowanego kosztorysu realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  4. Wprowadzić wzór umowy na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
  5. Wprowadzić wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
  6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice.
  7. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest kierownik Referatu Organizacyjno-Kadrowo-Płacowego.
  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCzarządzenie-ogłoszenie.doc (39,50KB)
DOCzarządzenie-zał.1 - ogłoszenie.doc (52,00KB)
DOCzarządzenie-zał.2 - wniosek.doc (81,50KB)
DOCzarządzenie-zał.3 - korekta kosztorysu.doc (53,00KB)
DOCzarządzenie-zał.4 - umowa.doc (89,50KB)
DOCzarządzeni-zał. 5 - sprawozdanie.doc (78,00KB)