Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny

Podatek rolny od osób fizycznych

Druki informacji obowiązujące od 01.07.2019 r.:

IR-1 informacja o gruntach

ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Uwaga!

Zgodnie z Art. 6a ust. 8a ustawy o podatku rolnym "informacje o gruntach" mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po kliknięciu w poniższy link nastąpi przekierowanie na epuap za pośrednictwem którego można złożyć informację podatkową w wersji elektronicznej:


Druk  informacji obowiązujący do 30.06.2019 r. (tj. dla zdarzeń,mających wpływ na wysokość podatku, które wystąpiły przed 30.06.2019 r.):
XLSInformacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego z tytułu opodatkowania gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolny, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu jw. IN-1.xls
PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego z tytułu opodatkowania gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolny, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu jw. IN-1.pdf.


XLSInformacja w sprawie podatku rolnego lub podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu opodatkowania gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym IR-1.xls
PDFInformacja w sprawie podatku rolnego lub podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu opodatkowania gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym IR-.pdf.


Podatek rolny od osób prawnych
Druki deklaracji obowiązujące od 01.07.2019 r.:

DR-1 deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Uwaga!

Zgodnie z Art. 6a ust. 8a ustawy o podatku rolnym "deklaracje na podatek rolny" mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po kliknięciu w poniższy link nastąpi przekierowanie na epuap za pośrednictwem którego można złożyć deklarację podatkową w wersji elektronicznej:


Druki deklaracji obowiązujące od 01.01.2016 do 30.06.2019 r. (w przypadku składania korekty deklaracji złożonej przed 30.06 2019 r. należy stosować dotychczasowe wzory): 
XLSDeklaracja na podatek rolny DR-1.xls;
XLSDane o gruntach DR-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek rolny.xls;
PDFDeklaracja na podatek rolny DR-1.pdf;
PDFDane o gruntach DR-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek rolny.pdf.
 
Druki deklaracji obowiązujące od 01.01.2012 do 31.12.2015:
XLSDR-1.xls;
XLSDR-1_A.xls

Stawki podatku rolnego na 2020 rok
Stawki podatku rolnego na 2019 rok 
Stawki podatku rolnego na 2018 rok
Stawki podatku rolnego na 2017 rok
Stawki podatku rolnego na 2016 rok
Stawki podatku rolnego na 2015 rok

Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej obowiązująca od 2002

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-03-2008
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  18-03-2008 11:02
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  30-12-2019 12:06
  przez: Katarzyna Krząkała
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 8248
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl