Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wypalanie traw

APEL
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
w sprawie przestrzeganie zakazu wypalania trawW okresie wiosennym, jak co roku, odnotowuje się wzrost liczby interwencji Straży Pożarnej związany z wypalaniem traw na łąkach, nieużytkach, poboczach dróg, nasypach kolejowych i innych terenach zielonych.


Wypalanie traw i zarośli to brutalny sposób niszczenia zieleni, wbrew obiegowym opiniom, nie przynosi żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – jedynie szkody.


W płomieniach ginie wiele zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe ptaków gnieżdżących się na ziemi, w tym również gniazda już zasiedlone.


Wypalanie traw jest jedną z przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonego powietrza.


Wypalanie traw może utrudnić poruszanie się po drogach kierowcom: gęsty dym ścielący się na drogach ogranicza widoczność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, dochodzi do kolizji i wypadków skutkujących nierzadko poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią uczestników.


Wypalanie traw oprócz tego, że jest szkodliwe i niebezpieczne, jest przede wszystkim zabronione i karalne.
W myśl obowiązujących przepisów, już samo wypalanie traw i zarośli jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł, aresztu lub ograniczenia wolności. W przypadku spowodowania przez dym lub ogień palących się traw zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, wypalanie może stanowić przestępstwo za które grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.


Podpalacz ponosi również koszty akcji ratowniczej (koszt pracy jednego zespołu Straży Pożarnej to ok. 540 zł / godzinę), może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilno - prawnej za wyrządzone szkody.


Przestrzegam przed zagrożeniami oraz konsekwencjami wynikającymi z wypalania roślinności.


Apeluję do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego o rozsądek.

                                 Zygmunt Łukaszczyk

                                   Wojewoda Śląski

http://www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?biuro_prasowe/aktualnosci/news2091

 

Mając na uwadze poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk skierował apel do mieszkańców województwa śląskiego, w którym przypomina o zagrożeniach oraz konsekwencjach związanych z wypalaniem traw. W myśl obowiązujących przepisów, wypalanie traw i zarośli jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5000 zł. aresztu lub ograniczenia wolności. W przypadku spowodowania przez dym lub ogień palących się traw zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, może stanowić przestępstwo za które grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Nie bez znaczenia pozostaje odpowiedzialność podpalacza za koszty akcji ratowniczej, (koszt pracy jednego zespołu Straży Pożarnej to ok. 540 zł / godzinę). Sprawca podpalenia może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilno – prawnej za wyrządzone szkody i ich następstwa.

W okresie wiosennym powszechnym zjawiskiem stało się wypalanie traw i zarośli na łąkach, nieużytkach, poboczach dróg, nasypach kolejowych i innych terenach zielonych. W społeczeństwie nadal panuje całkowicie błędne przekonanie, że wypalanie traw poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Tymczasem pozbawienie gleby naturalnej pokrywy roślinnej powoduje przyspieszenie jej erozji i wyjałowienie. Pozbawiona pokrywy roślinnej gleba jest bezbronna wobec działania czynników atmosferycznych – promieni słonecznych, wiatru i opadów.


W płomieniach giną nie tylko suche trawy, ale również żywe rośliny i zwierzęta oraz pożyteczne bakterie i grzyby. Zniszczeniu ulega całe bogactwo przyrody.


Roślinność ulegająca naturalnemu rozkładowi użyźnia glebę, podczas gdy popioły spalonych traw są praktycznie bezużyteczne, wypalanie powoduje również zanieczyszczenie powietrza. Znaczna część pożarów w lasach i ich otoczeniu powstaje wskutek nierozważnej działalności człowieka, często związanej z wypalaniem roślinności. Płonące łąki stanowią również zagrożenie dla siedzib ludzkich: domów, budynków gospodarczych oraz znajdujących się w pobliżu zakładów przemysłowych, stacji benzynowych i innych obiektów.

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Sławomir Osuch
za treść odpowiada: Agnieszka Adamczyk
data wytworzenia: 14.04.2008r.