Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Deklaracje i opłaty

Deklaracje i opłaty

Z pobranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną pokryte koszty funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Opłata ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w uchwale Rady Gminy Gierałtowice Nr XLIX/360/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.05.2022 r. PDFStawka 07.2022 opublikowana.pdf (1,42MB)

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2022 r. wynosi  41,24 zł za osobę za miesiąc.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 164,96 zł za osobę za miesiąc.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy Gierałtowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jego nieruchomości, której wzór jest do pobrania poniżej.

PDFdeklaracja (kompostownik i KDR).pdf (253,85KB)

XLSdeklaracja (kompostownik i KDR).xls (90,50KB)

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy Gierałtowice

Referat Ochrony Środowiska

ul. Ks. Roboty 48

44-186 Gierałtowice
 

Deklaracje należy złożyć w następujących przypadkach:

  • dla nowych posesji, w przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca w terminie 14 dni od dnia zamieszkania,
  • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia  wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie bez wezwania na konto gminy kwartalnie (z możliwością wpłaty miesięcznej).

Terminy uiszczania opłat:

  • za I kwartał (miesiące: styczeń, luty i marzec) do 31 marca danego roku,
  • za II kwartał (miesiące kwiecień, maj, czerwiec) do 30 czerwca danego roku,
  • za III kwartał (miesiące lipiec, sierpień, wrzesień) do 30 września danego roku,
  • za IV kwartał (miesiące: październik, listopad, grudzień) do 15 grudnia danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można uiszczać:

  • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice 62 1020 2313 0000 3602 0653 0267.
  • w biurach Sołtysów, w terminach płatności