Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Usługa dodatkowa w zakresie udostępniania worków typu "big-bag" na odpady budowlane i rozbiórkowe

Urząd Gminy Gierałtowice informuje, iż w 2024 r. cena za świadczenie dodatkowej usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczonej przez Gminę, polegającej na udostępnieniu worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, nie zmienia się i wynosi w dalszym ciągu 225,00 zł za 1 worek, tak jak w 2023 r..

Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

Zarządzenie Nr 0050.2.2023 z dnia 02.01.2023 r. w sprawie określenia sposobu zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów 

Przypominamy, iż aby skorzystać z powyższej usługi należy:

1.      wypełnić zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi,

2.      uiścić opłatę przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice rachunek bankowy do wpłat opłaty:

57 1020 2313 0000 3802 0653 0259 (tytuł przelewu: odbiór odpadów budowlanych; adres nieruchomości oraz ew. imię i nazwisko właściciela nieruchomości – w przypadku przelewu niedokonywanego z konta właściciela);

3.      zgłoszenie, wraz z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty, złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Gierałtowice lub przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Formularz zgłoszenia 

Worki typu „big-bag” dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice (pokój nr 3).