Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Usługa dodatkowa w zakresie udostępniania worków typu "big-bag" na odpady budowlane i rozbiórkowe

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż od 14 stycznia 2020 r. zmienia się cena za świadczenie dodatkowej usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczonej przez Gminę, polegającej na udostępnieniu worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie.

Uchwała nr XVI/125/2019 RADY Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi PDFuchwała big bagi 2020.pdf

Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14.01.2020 r. w sprawie określenia sposobu zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów PDFZarządzenie.pdf

Wysokość ceny za udostępnienie 1 worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 wynosi 194,40 zł.

Przypominamy, iż aby skorzystać z powyższej usługi należy:

  1. wypełnić zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi,
  2. uiścić opłatę w O.K. Banku Spółdzielczym, świadczącym obsługę kasową Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice.

Rachunek bankowy do wpłat opłaty: 74 8454 0001 2073 1000 1401 0047

(tytuł przelewu: odbiór odpadów budowlanych; adres nieruchomości)

        3. zgłoszenie, wraz z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty, złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Gierałtowice lub przesłać pocztą,           faksem, pocztą elektroniczną.

wzór zgłoszenia: DOCzgłoszenie zapotrzebowania na worek big-bag.doc

Worki typu „big-bag” dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.