Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Usługa dodatkowa w zakresie udostępniania worków typu "big-bag" na odpady budowlane i rozbiórkowe

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż od 1 stycznia 2021 r. zmieniła się cena za świadczenie dodatkowej usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczonej przez Gminę, polegającej na udostępnieniu worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne.

Uchwała nr XXIX/211/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04.01.2021 r. w sprawie określenia sposobu zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów 

Wysokość ceny za udostępnienie 1 worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 wynosi 230,00 zł.

Przypominamy, iż aby skorzystać z powyższej usługi należy:

  1. wypełnić zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi,
  2. uiścić opłatę przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice. Rachunek bankowy do wpłat opłaty: 57 1020 2313 0000 3802 0653 0259 - tytuł przelewu: odbiór odpadów budowlanych; adres nieruchomości oraz ew. imię i nazwisko właściciela nieruchomości (w przypadku przelewu niedokonywanegoz konta właściciela)
  3. zgłoszenie, wraz z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty, złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Gierałtowice lub przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną.

Formularz zgłoszenia

Worki typu „big-bag” dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice.