Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe za 2012

Strona archiwalna

 

1. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice

Joachim Bargiel - Wójt

Michał Kafanke - Skarbnik 

Janusz Korus - Zastępca Wójta 

 

2. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających gminną osobą prawną.

Przemysław Dejneka - Prezes Pływalni Wodnik sp. zo.o.

Tadeusz Wranik - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Paweł Rosicki - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach

Lidia Pietrowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

Agnieszka Kałuża - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

Małgorzata Wiśniewska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

Aleksander Jendryczko - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przyszowicach

Urszula Cieślik - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach

Stefania Michalska - Dyrektor szkoły Podstawowej w Chudowie

 

 

Okres przechowywania oświadczeń majątkowych wynosi 6 lat i został ustalony w art. 24h ust. 6 u.s.g. oraz w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (DzU 2011 Nr 14, poz. 67). Po 6 latach oświadczenie powinno być zniszczone w procedurze brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Metryczka
 • opublikowano:
  22-10-2013 14:18
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  31-10-2019 09:31
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 3180
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl