Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian treści

 1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 12 sierpnia 2020 r.
  Data utworzenia: 13-08-2020 15:46
 2. Uchwała Nr XXVI/187/ 2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 05-08-2020 w sprawie zaliczenia części ul. Brzezina w Gierałtowicach do kategorii dróg publicznych gminnych
  Data modyfikacji: 13-08-2020 14:33
 3. Uchwała Nr XXVI/189/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 05-08-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia"
  Data modyfikacji: 13-08-2020 14:29
 4. Uchwała Nr XXVI/191/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 05-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gierałtowice na rok szkolny 2020/2021
  Data modyfikacji: 13-08-2020 14:27
 5. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową, PN/19/2020
  Data modyfikacji: 13-08-2020 09:44
 6. Interpelacje i zapytania
  Data modyfikacji: 13-08-2020 09:05
 7. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gierałtowice w okręgu wyborczym nr 14
  Data utworzenia: 12-08-2020 13:41
 8. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gierałtowice
  Data utworzenia: 12-08-2020 13:35
 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, PN/7/2020.
  Data utworzenia: 12-08-2020 10:32
 10. Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 12-08-2020 09:24