Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Strona archiwalna

 

Każdy ROLNIK,

posiadający grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone na terenie Gminy Gierałtowice,

który chce w 2018 roku odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT dokumentujące jego zakup

·         w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

·         w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
(limit ustala się jako kwotę stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego,
liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych)
 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1- 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub

gotówką w kasie Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego – Ekspozytura w Gierałtowicach

ul. Ks. Roboty 48 (budynek Urzędu Gminy Gierałtowice).

dokumenty do pobrania:

PDFwniosek_akcyza_VIII_2018.pdf
DOCwniosek_akcyza_VIII_2018.doc 

Dodatkowo w związku ze zmianą obowiązków sprawozdawczych Wójta Gminy w zakresie udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie niezbędne stało się udzielenie przez wnioskodawców informacji zwartych w poniżej zamieszczonym formularzu, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć jako załącznik do wniosku o zwrot akcyzy.

DOCXZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - dane o wnioskodawcy.docx
DOCXZałącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wykaz działek.docx

PDFProcedura_zwrotu_2018.pdf

Informacji na temat zwrotu podatku akcyzowego można również zasięgnąć na stronie internetowej 

           Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  :

           https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego