Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Elektroniczna skrzynka podawcza

ePUAP_logo.jpeg

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urzędu Gminy Gierałtowice

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /fb7v0m07jw/prosod  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu 7:00 – 15:00, a w czwartki od 7-17 do Biura Podawczego na pokój nr 01 przy ul. Ks. Roboty 48 
  w Gierałtowicach  na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub jego odpowiedniekiem w postaci profilu zaufanego.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 Chcąc wysłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą musisz posiadać konto na EPUAP elektronicznej platformie usług
administracji publicznej.

 

Skrzynka podawcza Urzędu Gminy w  Gierałtowicach - pismo ogólne

Skrzynka podawcza Urzędu Gminy w  Gierałtowicach - skargi, wnioski, zapytania do urzędu