Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej

ePUAP_logo.jpeg

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urzędu Gminy Gierałtowice

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /fb7v0m07jw/SkrytkaESP  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu 7:00 – 15:00, a w czwartki od 7-17 do Biura Podawczego na pokój nr 01 przy ul. Ks. Roboty 48 
  w Gierałtowicach  na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub jego odpowiedniekiem w postaci profilu zaufanego.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 Chcąc wysłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą musisz posiadać konto na EPUAP elektronicznej platformie usług
administracji publicznej.

 

 

 

Usługi na platformie E-PUAP

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 4. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenie dowodu osobistego
 5. Dopisanie do spisu wyborców.
 6. Skreślenie z rejestru wyborców.
 7. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 8. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 9. Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
 10. Zgłoszenie przez obywatela Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Zgłoszenie przez obywatela Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. Wniosek o sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia.
 13. Skrzynka podawcza Urzędu Gminy w  Gierałtowicach - pismo ogólne
 14. Skrzynka podawcza Urzędu Gminy w  Gierałtowicach - skargi, wnioski, zapytania do urzędu
 15. Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Sławomir Osuch
za treść odpowiada:  
data wytworzenia: 12.05.2008 r.