Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Powołanie obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 0050.144.2015

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 12 sierpnia 2015r

 

 

       w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

 

       Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (dz.U. z 2015r., poz. 318) oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia MSWIA z dnia 30 kwietnia 2003r
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum
w referendum ogólnokrajowym oraz powołania komisji (Dz.U. z dnia 2 maja 2003r. poz.671) zarządzam, co nastepuje:

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. (Dz.U. 2015 poz. 852) powołuję obwodowe komisje wyborcze w nastepującym składzie:


KOMISJA NR 1 W GIERAŁTOWICACH z siedzibą w Szkole Podstawowej w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 41

lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa uprawnionego podmiotu dokonującego zgłoszenia

1.

Ewelina Maria Osuch

Gierałtowice

Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej

2.

Marta Pietraszek

Gierałtowice

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3.

Agata Miczka

Chudów

Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Magdalena Weronika Polok

Gierałtowice

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

5.

Zofia Arendarska

Gierałtowice

Art.13 ust. 2 , pkt 2a i 2b ustawy z dnia 14 marca 2003r o referendum ogłonokrajowym


KOMISJA NR 2 W GIERAŁTOWICACH z siedzibą w Szkole Podstawowej w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 41

lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa uprawnionego podmiotu dokonującego zgłoszenia

1.

Maja Anna Pięta

Gierałtowice

Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej

2.

Tadeusz Antoni Puchałka

Gierałtowice

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3.

Bożena Szolc

Gierałtowice

Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Łukasz Dariusz Polok

Gierałtowice

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

5.

Józef Długaj

Przyszowice

Art.13 ust. 2 , pkt 2a i 2b ustawy z dnia 14 marca 2003r o referendum ogłonokrajowym


KOMISJA NR 3 W PRZYSZOWICACH z  siedzibą  w Szkole Podstawowej w Przyszowicach ul. Szkolna 4

lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa uprawnionego podmiotu dokonującego zgłoszenia

1.

Wojciech Dariusz Kokoszka

Gierałtowice

Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej

2.

Ewelina Woźnica

Gierałtowice

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3.

Tatiana Cichowska

Chudów

Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Mateusz Kowol

Paniówki

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

5.

Halina Grzywok

Ornontowice

Art.13 ust. 2 , pkt 2a i 2b ustawy z dnia 14 marca 2003r o referendum ogłonokrajowym


KOMISJA NR 4 W PRZYSZOWICACH z  siedzibą  w Szkole Podstawowej w Przyszowicach ul. Szkolna 4

lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa uprawnionego podmiotu dokonującego zgłoszenia

1.

Paulina Kubicka

Gierałtowice

Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej

2.

Karolina Sandra Szolc

Gierałtowice

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3.

Izabela Aneta Kulik

Chudów

Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Małgorzata Filip

Chudów

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

5.

Mirosława Buszka

Chudów

Art.13 ust. 2 , pkt 2a i 2b ustawy z dnia 14 marca 2003r o referendum ogłonokrajowym


KOMISJA NR 5 W PANIÓWKACH z siedzibą w Szkole Podstawowej w Paniówkach ul. Zwycięstwa 44

lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa uprawnionego podmiotu dokonującego zgłoszenia

1.

Łukasz Bogdan Nocoń

Gierałtowice

Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej

2.

Aleksandra Brygida Kuś

Gierałtowice

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3.

Joanna Barbara Kowol

Przyszowice

Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Joanna Barbara Szołtysek

Paniówki

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

5.

Karina Karcz

Paniówki

Art.13 ust. 2 , pkt 2a i 2b ustawy z dnia 14 marca 2003r o referendum ogłonokrajowym


KOMISJA NR 6 W CHUDOWIE  z siedzibą w Szkole Podstawowej w  Chudowie ul. Szkolna 52

lp

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa uprawnionego podmiotu dokonującego zgłoszenia

1.

Barbara Anna Czapelka

Gierałtowice

Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej

2.

Justyna Niścior

Przyszowice

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3.

Sylwia Bień

Chudów

Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Monika Małgorzata Kowol

Chudów

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

5.

Jolanta Filip

Chudów

Art.13 ust. 2 , pkt 2a i 2b ustawy z dnia 14 marca 2003r o referendum ogłonokrajowym

 

  1. Podać do publicznej wiadomości składy osobowe Obwodowych Komisji do spraw referendum poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibach poszczególnych Obwodowych Komisji do spraw referendum.

 

§ 2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Do pobrania:

 

PDFzarzadzenie w sprawie powołania komisji ds. Referendum.pdf