Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o walorach turystycznych


Informacje o walorach turystycznych

                Na terenie gminy Gierałtowice znajdują się liczne i atrakcyjne pod względem turystycznym tereny zielone, sprzyjające aktywnemu wypoczynkowi i umożliwiające kontakt z przyrodą. Amatorom turystyki rowerowej gmina oferuje kilka oznakowanych ścieżek rowerowych, przebiegających przez obszary leśne, w pobliżu zbiorników wodnych oraz obiektów zabytkowych. Łączna długość oznakowanych tras wynosi 38 km. Trasy rowerowe oznakował Klub Abstynentów „Stokrotka” w porozumieniu z gminą Gierałtowice, Nadleśnictwem Rybnik i Leśnictwem Oczków w Dębieńsku.
                Wspólnie z gminami wchodzącymi w skłąd powiatu gliwickiego, gmina Gierałtowice uczestniczy w projekcie pn. „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców Zach. Części Subregionu Centralnego”. Projekt współfinansowany przez UE, zakłada m.in. wykonanie 203 km sieci tras rowerowych, co umożliwi połączenie zamków w Chudowie i Toszku.
                Na terenie gminy Gierałtowice wytyczone są trzy ścieżki dydaktyczno – przyrodnicze. Trasy ścieżek zaprojektowane są w ten sposób, aby umożliwić zwiedzającym zapoznanie się z bogactwem miejscowej flory i fauny. Pomagają w tym również, rozstawione w ich obrębie tablice informacyjne.          Najdłuższą – liczącą 4,1 km jest ścieżka „Lasy i łąki gieraltowickie”. Jej trasa biegnie spod Urzędu Gminy Gierałtowice w kierunku kolonii Beksza i dalej, wzdłuż lasu do kapliczki św. Huberta. Na szlaku usytuowane są dwa punkty przystankowe, wyposażone w ławki, stoliki i krąg ogniskowy.
                Kolejna ścieżka – „Dolina rzeki Kłodnica” przebiega przez obszary sołectwa Przyszowice. Dolinę rzeki zamieszkuje duża ilość ssaków. Występują tu m.in.: lisy, sarny, zające, kuny i łasice. Na otwartych terenach gniazdują ptaki. Wśród nich: skowronki, czajki i pliszki. Swoje tereny łowieckie mają tu również ptaki drapieżne – jastrzębie oraz myszołowy.
                Trzecia ścieżka to „Potok Jasienica”. Jej długość wynosi 3,4 km. Ścieżka łączy zamek w Chudowie z pałacem w Przyszowicach. Końcowe fragmenty ścieżki usytuowane są na terenie Parku Pałacowego w Przyszowicach.

 

Informacje zaczerpnięte z drugiej edycji folderu pt. „Gmina Gierałtowice”.

 
 
 
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Gierałtowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sławomir Osuch
Data wytworzenia: 31.01.2011 r.