Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 września 2015 roku W sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w Gminie Gierałtowice.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 17 WRZEŚNIA 2015 roku

 

W sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w Gminie Gierałtowice oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

 

Na podstawie art.16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1017) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVI/201/12 z 18 grudnia 2012r.w sprawie podziału Gminy Gierałtowice na stałe obwody głosowania, podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach  do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Gierałtowice ulice :

Kolonia Beksza, Brzezina, Chudowska, Jojki, Kaczmarskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Korfantego, Leśna, Ligonia, Miarki, Obrońców Granicy, Piontka, Południowa, Prusa, Księdza Roboty, Stachury, Topolowa, Wodna, Wyzwolenia.

Szkoła Podstawowa

Gierałtowice ul. Powstańców Śl. 41

2

Sołectwo Gierałtowice ulice :

Chopina, Graniczna, Kopernika, Mickiewicza, Ogrodowa, Ofiar Obozów Hitlerowskich, Paderewskiego, Polna, Powstańców Śląskich, Sienkiewicza, Jana III Sobieskiego, Targowa, Zgrzebnioka

Szkoła Podstawowa

Gierałtowice ul. Powstańców Śl. 41

3

Sołectwo Przyszowice ulice:

Brzeg, Brzozowa, Fornalskiej, Gierałtowicka, Gliwicka ,Graniczna, Grobla, Leśna, Miarki, Makoszowska, Morcinka, Orzeszkowej, Parkowa, Poloczka, Południowa, Powstańców Śląskich, Słoneczna, Stachury, Staszica, Stawowa, Szkolna, Wieczorka, Wilsona, Wolności

Szkoła Podstawowa

Przyszowice

ul. Szkolna 4

4

Sołectwo Przyszowice ulice:

Floriana, Jasna, Kolejowa, Krótka, Ligonia, Ogrodowa, Polna, Księdza Pogrzeby, Spółdzielcza, Tuwima, Wodna.

 

Szkoła Podstawowa

Przyszowice

ul. Szkolna 4

5

Sołectwo Paniówki - całe sołectwo

Szkoła Podstawowa Paniówki

ul. Zwycięstwa 44

6

Sołectwo Chudów - całe sołectwo

Szkoła Podstawowa Chudów

ul. Szkolna 52

 

Wszystkie lokale wyborcze na terenie Gminy Gierałtowice są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Wójtowi Gminy Gierałtowice do 15 dnia przed dniem wyborów (zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej). Komisjami właściwymi do głosowania korespondencyjnego są obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach  dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w wyborach w jego imieniu. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy ujętego w rejestrze wyborców Gminy Gierałtowice, wniesiony do Wójta Gminy Gierałtowice, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa. Może być również sporządzony na obszarze Gminy Gierałtowice poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, jeśli zwróci się on o to we wniosku. Głosowanie przez pełnomocnika możliwe jest w obwodowych komisjach wyborczych od nr 1 do nr 6.

 

UWAGA !

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Informacje w sprawie rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać
w Urzędzie Gminy Gierałtowice pod numerem telefonu (32) 30 11 543 lub (32) 30 11 544 lub formie elektronicznej

 

Wójt Gminy Gierałtowice

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /-/Joachim Bargiel

 

Pobierz plik: PDFobwieszczenie wojta o organizacji wyborów do sejmu i senatu.pdf