Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 27.10.2015 r.OGŁOSZENIE

Sesja Rady Gminy Gierałtowice odbędzie się w dniu 27 października 2015r. o godzinie 16.00 w sali auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Gierałtowicach ul. Powstańców Śl.  41

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29.09.2015r.

plik do pobrania: PDFProtokół_sesji_13_29.09.2015.pdf
4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych.

5. Sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

6.a) w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok (Druk 80/2015)

plik do pobrania: PDFDruk_80_zmiana budżet.pdf
6.b) w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej (Druk 78/2015)

plik do pobrania: PDFDruk_78_okręzna,pośrednia, skotnicka.pdf
6.c) w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze wewnętrznej (Druk 79/2015)

plik do pobrania: PDFDruk_79_spacerowa.pdf
6.d) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości prawem użytkowania  (Druk 77/2015)

plik do pobrania: PDFDruk_77_prawo użytkowania.pdf
6.e) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk 73/2015)

plik do pobrania: PDFDruk_73_odpady terminy.pdf
6.f) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Druk 74/2015)

plik do pobrania: PDFDruk_74_wzór deklaracji.pdf
6.g) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów (Druk 75/2015)

plik do pobrania: PDFDruk_75_usługi- odpady- zakres.pdf
6.h) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice (Druk 76/2015)

plik do pobrania: PDFDruk_76_odpady regulamin.pdf
7. Wybory ławników na kadencję 2016-2019.

a) przedstawienie opinii Zespołu d.s. zaopiniowania kandydatów na  ławników

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w  Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (Druk nr 64 /2015 ) - głosowanie tajne, plik do pobrania:PDFDruk_64_S.rejonowy-pracy.pdf

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w   Gliwicach (Druk nr 65/2015 ) - głosowanie tajne plik do pobrania:PDFDruk_65_S.rejonowy.pdf
 

e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach(Druk nr 66/2015 )- głosowanie tajne,plik do pobrania:PDFDruk_66_S.okręgowy.pdf
 

8. Sprawy sołectw, informacje sołtysów.

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Podpisał:

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Buchczyk

 

Biuro Rady Gminy tel. 32 30 11 305; 697 776 228