Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2016 roku

                                                                                      

Załącznik

        do Zarządzenia Nr 0050.76.2016

                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                              z dnia 27 kwietnia 2016 roku

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za I kwartał 2016 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

48.317.213,22

11.746.675,23

24,31

A1. Dochody bieżące

47.510.213,22

11.707.758,86

24,64

A2. Dochody majątkowe

807.000,00

38.916,37

4,82

B. Wydatki

49.439.986,22

11.641.066,11

23,55

B1. Wydatki bieżące

44.603.261,22

10.588.315,49

23,74

B2. Wydatki majątkowe

4.836.725,00

1.052.750,62

21,77

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 1.122.773,00

105.609,12

x

 

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za I kwartał 2016 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

 

PDFinformacja_o_wykonaniu.pdf