Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2016 roku

                                                                                                                             

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.129.2016

                                                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                                                              z dnia 26 lipca 2016 r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za II kwartał 2016 roku

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

50.303.168,64

25.182.729,68

50,06

A1. Dochody bieżące

49.495.309,64

24.952.620,31

50,41

A2. Dochody majątkowe

807.859,00

230.109,37

28,48

B. Wydatki

50.432.355,64

25.059.480,74

49,69

B1. Wydatki bieżące

45.585.870,64

21.921.456,63

48,09

B2. Wydatki majątkowe

4.846.485,00

3.138.024,11

64,75

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 129.187,00

123.248,94

x

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za II kwartał 2016 roku

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

PDFinformacja o wykonaniu budżetu za II kwartał2016.pdf