Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2016 roku

 

                                                                                 Załącznik nr 1

  do Zarządzenia Nr 0050.184.2016

                                                                                  Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                  z dnia 27 października 2016 r.

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za III kwartał 2016 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

52.070.466,16

39.589.271,25

76,03

A1. Dochody bieżące

51.262.607,16

39.359.161,88

76,78

A2. Dochody majątkowe

807.859,00

230.109,37

28,48

B. Wydatki

52.339.244,16

37.498.669,62

71,65

B1. Wydatki bieżące

47.206.224,16

32.991.629,23

69,89

B2. Wydatki majątkowe

5.133.020,00

4.507.040,39

87,80

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 268.778,00

2.090.601,63

x

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za III kwartał 2016 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

PDFinformacja o wykonaniu budżetu za III kwartał2016.pdf