Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2016

                                                                                  

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.20.2017

                                                                               Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                  z dnia 30 stycznia 2017 r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za IV kwartał 2016 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

53.600.662,32

50.384.504,90

94,00

A1. Dochody bieżące

52.792.803,32

50.157.845,53

95,01

A2. Dochody majątkowe

807.859,00

226.659,37

28,06

B. Wydatki

54.513.202,32

50.714.504,28

93,03

B1. Wydatki bieżące

49.009.749,32

45.593.226,81

93,03

B2. Wydatki majątkowe

5.503.453,00

5.121.277,47

93,06

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 912.540,00

-329.999,38

x

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za IV kwartał 2016 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

PDFinformacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał2016.pdf