Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenia Wójta - budżet Gminy 2017

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.1.2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_1_2017.pdf XLSZarządzenie_Nr_0050_1_2017_Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCXZarządzenie_Nr_0050_1_2017_ustalenie planu finansowego 2016.docx
  XLSZarządzenie_Nr_0050_1_2017_Zarz. budż 2016.xls
  XLSZarządzenie_Nr_0050_1_2017_Załącznik 1,2,3,.xls
   
 2. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.2.2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów u wydatków budżetu Gminy Gieraltowice na 207 rok.DOCHarmonogram 2 z 02.01.17.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_2_2017.pdf
   
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.7.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.DOCZarządzenie 7 z 11.01.17.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_7_2017.pdf
   
 4. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.8.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_8_2017.pdf DOCZarządzenie_Nr_0050_8_2017.doc
   
 5. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.13.2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.DOCZarządzenie 13 z 20.01.17.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_13_2017.pdf
   
 6. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.14.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_14_2017.pdf DOCZarządzenie_Nr_0050_14_2017.doc
   
 7. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.17.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.DOCZarządzenie 17 z 30.01.17.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_17_2017.pdf
   
 8. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.17A.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_17A_2017.pdf XLSZarządzenie_Nr_0050_17A_2017_Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarządzenie_Nr_0050_17A_2017.doc
   
 9. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.19.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2017 rok.DOCHarmonogram 19 z 30.01.17.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_19_2017.pdf
   
 10. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.20.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2016 roku.PDFZarządzenie_Nr_0050_20_2017.pdf
 11. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.25.2017 z dnia 06 luty 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.DOCZarządzenie 25 z 06.02.17.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_25_2017.pdf
   
 12. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.26.2017 z dnia 06 luty 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.XLSZarządzenie_Nr_0050_26_2017_Załącznik 1,2,3,.xls DOCZarządzenie_Nr_0050_26_2017.doc
  PDFZarządzenie_Nr_0050_26_2017.pdf
   
 13. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.27.2017 z dnia 06 luty 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_27_2017.pdf DOCZarządzenie_Nr_0050_27_2017.doc
  XLSZarządzenie_Nr_0050_27_2017_Załącznik 1,2,3,.xls
   
 14. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.28.2017 z dnia 08 luty 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie_Nr_0050_28_2017.pdf DOCXWPF 08.02.17W.docx
 15. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.32.2017 z dnia 13 luty 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.DOCZarządzenie 32 z 13.02.17.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_32_2017.pdf
   
 16.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.33.2017 z dnia 13 luty 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_33_2017.pdf DOCZarządzenie_Nr_0050_33_2017.doc
  XLSZarządzenie_Nr_0050_33_2017_Załącznik 1,2,3,.xls
   
 17.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.37.2017 z dnia 23 luty 2017 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_37_2017.pdf
   
 18.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.42.2017 z dnia 27 luty 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_42_2017.pdf
   
 19.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.43.2017 z dnia 27 luty 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_43_2017.pdf DOCZarządzenie_Nr_0050_43_2017.doc
  XLSZarządzenie_Nr_0050_43_2017_Załącznik 1,2,3,.xls
   
 20.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.44.2017 z dnia 27 luty 2017 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2017 rok. DOCHarmonogram z 27.02.17.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_44_2017.pdf
   
 21.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.46.2017 z dnia 28 luty 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2016 roku.PDFZarządzenie_Nr_0050_46_2017.pdf
 22.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.47.2017 z dnia 06 marzec 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.DOCZarządzenie 47 z 06.03.17.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_47_2017.pdf
   
 23.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.48.2017 z dnia 06 marzec 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_48_2017.pdf DOCZarządzenie_Nr_0050_48_2017.doc
  XLSZarządzenie_Nr_0050_48_2017_Załącznik 1,2,3,.xls
   
 24.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.50.2017 z dnia 14 marzec 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_50_2017.pdf DOCZarządzenie_Nr_0050_50_2017.doc
  XLSZarządzenie_Nr_0050_50_2017_Załącznik 1,2,3,.xls
   
 25.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.51.2017 z dnia 15 marzec 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.DOCXWPF 15.03.17W.docx PDFZarządzenie_Nr_0050_51_2017.pdf
   
 26.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.52.2017 z dnia 17 marzec 2017 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok. DOCZarządzenie 52 z 17.03.17.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_52_2017.pdf
   
 27.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.53.2017 z dnia 17 marzec 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_53_2017.pdf DOCZarządzenie_Nr_0050_53_2017.doc
  XLSZarządzenie_Nr_0050_53_2017_Załącznik 1,2,3,.xls
   
 28.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.59.2017 z dnia 29 marzec 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_59_2017.pdf
 29.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.60.2017 z dnia 29 marzec 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_60_2017.pdf DOCZarządzenie_Nr_0050_60_2017.doc
  XLSZarządzenie_Nr_0050_60_2017_Załącznik 1,2,3,.xls
   
 30.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.61.2017 z dnia 29 marzec 2017 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2017 rok.DOCHarmonogram 61 z 29.03.17.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_61_2017.pdf
   
 31.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.61A.2017 z dnia 31marzec 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_61A_2017.pdf DOCZarządzenie_Nr_0050_61A_2017.doc
  XLSZarządzenie_Nr_0050_61A_2017_Załącznik 1,2,3,(Automatycznie odzyskany).xls
 32. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.63.2017 z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rokDOCZarządzenie 63 z 05.04.17.doc PDFZarządzenie Nr 0050_63_2017.pdf
   
 33.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.64.2017 z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie Nr 0050_64_2017.pdf DOCZarządzenie Nr 0050_64_2017.doc
  XLSZarządzenie Nr 0050_64_2017_Załącznik 1,2,3,.xls
   
 34.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.72.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.DOCZarządzenie 72 z 20.04.17.doc PDFZarządzenie Nr 0050_72_2017.pdf
   
 35.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.73.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie Nr 0050_73_2017.pdf DOCZarządzenie Nr 0050_73_2017.doc
  XLSZarządzenie Nr 0050_73_2017_Załącznik 1,2,3,.xls
   
 36.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.74.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.DOCZarządzenie 74 z 25.04.17.doc
  PDFZarządzenie Nr 0050_74_2017.pdf
   
 37.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.75.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarządzenie Nr 0050_75_2017.pdf DOCZarządzenie Nr 0050_75_2017.doc
  XLSZarządzenie Nr 0050_75_2017_Załącznik 1,2,3,.xls
   
 38.  Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.78.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 roku.PDFZarządzenie Nr 0050_78_2017.pdf
   
 39. Zarządzenie Nr 0050.82.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04 maja 2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_82_2017.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_82_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_82_2017.doc
   
 40.  Zarządzenie Nr 0050.83.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 05 maja 2017 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie_Nr_0050_83_2017.pdf
   
 41. Zarządzenie Nr 0050.85.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 maja 2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 roku.PDFZarzadzenie_Nr_0050_85_2017.pdf DOCZarządzenie 85 z 12.05.17.doc
   
 42. Zarządzenie Nr 0050.86.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 maja 2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_86_2017.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_86_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_86_2017.doc
   
 43. Zarządzenie Nr 0050.88.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 maja 2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_88_2017.pdf DOCZarządzenie 88 z 19.05.17.doc
   
 44. Zarządzenie Nr 0050.89.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 maja 2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_89_2017.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_89_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_89_2017.doc
   
 45. Zarządzenie Nr 0050.90.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 maja 2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_90_2017.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_90_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_90_2017.doc
   
 46. Zarządzenie Nr 0050.91.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 maja 2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice. PDFZarzadzenie_Nr_0050_91_2017.pdf
   
 47. Zarządzenie Nr 0050.93.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 maja 2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_93_2017.pdf DOCZarządzenie 93 z 31.05.17.doc
   
 48. Zarządzenie Nr 0050.94.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 maja 2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_94_2017.pdf
   
 49. Zarządzenie Nr 0050.96.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 czerwca  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_96_2017.pdf
   
 50. Zarządzenie Nr 0050.97.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 czerwca  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_97_2017.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_97_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_97_2017.doc
   
 51. Zarządzenie Nr 0050.98.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14 czerwca  2017 w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_98_2017.pdf
   
 52. Zarządzenie Nr 0050.105.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 czerwca  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_105_2017.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_105_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_105_2017.doc
   
 53. Zarządzenie Nr 0050.106.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 czerwca  2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice. PDFZarzadzenie_Nr_0050_106_2017.pdf
   
 54. Zarządzenie Nr 0050.108.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca  2017 w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_108_2017.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_108_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_108_2017.doc
   
 55. Zarządzenie Nr 0050.109.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_109_2017.pdf
   
 56. Zarządzenie Nr 0050.110.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca  2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice. PDFZarzadzenie_Nr_0050_110_2017.pdf
   
 57. Zarządzenie Nr 0050.111.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 03 lipca  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_111_2017.pdf DOCZarządzenie 111 z 03.07.17.doc
   
 58. Zarządzenie Nr 0050.112.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 03 lipca  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_112_2017.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_112_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_112_2017.doc
   
 59. Zarządzenie Nr 0050.114.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 lipca  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_114_2017.pdf DOCZarządzenie 114 z 12.07.17.doc
   
 60. Zarządzenie Nr 0050.115.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 lipca  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_115_2017.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_115_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_115_2017.doc
   
 61. Zarządzenie Nr 0050.116.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 lipca  2017 w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_116_2017.pdf
   
 62. Zarządzenie Nr 0050.120.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_120_2017.pdf DOCZarządzenie 120 z 28.07.17.doc
   
 63. Zarządzenie Nr 0050.121.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_121_2017.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_121_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_121_2017.doc
   
 64. Zarządzenie Nr 0050.131.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 09 sierpnia  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_131_2017.pdf DOCZarządzenie 131 z 09.08.17.doc
   
 65. Zarządzenie Nr 0050.132.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 09 sierpnia  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_132_2017.pdf DOCZarzadzenie_Nr_0050_32_2017.doc
  XLSZarzadzenie_Nr_0050_132_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
   
 66. Zarządzenie Nr 0050.140.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 sierpnia  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_140_2017.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_140_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_140_2017.doc
   
 67. Zarządzenie Nr 0050.141.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia  2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie_Nr_0050_141_2017.pdf
   
 68. Zarządzenie Nr 0050.144.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 sierpnia  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_144_2017.pdf DOCZarządzenie 144 z 31.08.17.doc
   
 69. Zarządzenie Nr 0050.145.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 sierpnia  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_145_2017.pdf DOCZarzadzenie_Nr_0050_145_2017.doc
   
 70. Zarządzenie Nr 0050.147.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 01 września  2017 w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_147_2017.pdf DOCZarządzenie 147 z 01.09.17.doc
   
 71. Zarządzenie Nr 0050.148.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 01 września  2017 w sprawie:  zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_148_2017.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_148_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_148_2017.doc
   
 72. Zarządzenie Nr 0050.149.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 01 września  2017 w sprawie:  ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 217 rok. DOCHarmonogram 149 z 01.09.17.doc PDFZarzadzenie_Nr_0050_149_2017.pdf
   
 73. Zarządzenie Nr 0050.152.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 września  2017 w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_152_2017.pdf
   
 74. Zarządzenie Nr 0050.153.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 września  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_153_2017.pdf
  XLSZarzadzenie_Nr_0050_153_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_153_2017.doc
   
 75. Zarządzenie Nr 0050.155.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia  22 września  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_Nr_0050_155_2017.pdf DOCZarządzenie 155 z 22.09.17.doc
   
 76. Zarządzenie Nr 0050.156.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 września  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_156_2017.pdf
  XLSZarzadzenie_Nr_0050_156_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_156_2017.doc
   
 77. Zarządzenie Nr 0050.161.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 września  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_161_2017.pdf
  DOCZarządzenie 161 z 29.09.17.doc
   
 78. Zarządzenie Nr 0050.162.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 września  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_162_2017.pdf
  XLSZarzadzenie_Nr_0050_162_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_Nr_0050_162_2017.doc
   
 79. Zarządzenie Nr 0050.163.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 września  2017 w sprawie: ustalenia haromonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_163_2017.pdf
  DOCHarmonogram 163 z 29.09.17.doc
   
 80. Zarządzenie Nr 0050.164.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 września  2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie_Nr_0050_164_2017.pdf
   
 81. Zarządzenie Nr 0050.169.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 października  2017 w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_169_2017.pdf
  XLSzarzadzenie 169 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCzarzadzenie 169.doc
   
 82. Zarządzenie Nr 0050.173.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 października  2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice PDFZarzadzenie_Nr_0050_173_2017.pdf
   
 83. Zarządzenie Nr 0050.174.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 października  2017 w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_174_2017.pdf
  DOCZarządzenie 174 z 13.10.17.doc
   
 84. Zarządzenie Nr 0050.175.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 października  2017 w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_175_2017.pdf
  DOCzarzadzenie 175.doc
  XLSZarządzenie 175 Załącznik 1,2,3,.xls
   
 85. Zarządzenie Nr 0050.182.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 października  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_182_2017.pdf
  DOCZarządzenie 182 z 17.10.17.doc
   
 86. Zarządzenie Nr 0050.183.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 października  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_183_2017.pdf
  XLSzarzadzenie 183 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCzarzadzenie 183.doc
   
 87. Zarządzenie Nr 0050.185.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 października  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_185_2017.pdf
  DOCZarządzenie 185 z 23.10.17.doc
   
 88. Zarządzenie Nr 0050.186.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 października  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_186_2017.pdf
  XLSzarzadzenie 186 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCzarzadzenie 186.doc
   
 89. Zarządzenie Nr 0050.192.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 października  2017 w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_192_2017.pdf DOCHarmonogram 192 z 27.10.17.doc
   
 90. Zarządzenie Nr 0050.193.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 02 listopada  2017 w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.DOCZarządzenie 193 z 02.11.17.doc
  PDFZarzadzenie_0050_193_2017.pdf
   
 91. Zarządzenie Nr 0050.194.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 02 listopada  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy  Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_0050_194_2017.pdf
   
 92. Zarządzenie Nr 0050.196.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 07 listopada  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_0050_196_2017.pdf
  XLSZarzadzenie_0050_196_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_0050_196_2017.doc
   
 93. Zarządzenie Nr 0050.197.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 08 listopada  2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie_0050_197_2017.pdf
   
 94. Zarządzenie Nr 0050.201.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 listopada  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_0050_201_2017.pdf
  DOCZarządzenie 201 z 13.11.17.doc
   
 95. Zarządzenie Nr 0050.202.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 listopada  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_0050_202_2017.pdf
  XLSZarzadzenie_0050_202_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_0050_202_2017.doc
   
 96. Zarządzenie Nr 0050.205.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 listopada  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_0050_205_2017.pdf
   
 97. Zarządzenie Nr 0050.206.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 listopada  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rokPDFZarzadzenie_0050_206_2017.pdf
  XLSZarzadzenie_0050_206_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
  DOCZarzadzenie_0050_206_2017.doc
   
 98. Zarządzenie Nr 0050.207.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 listopada  2017 w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_0050_207_2017.pdf
  DOCHarmonogram 207 z 24.11.17.doc
   
 99. Zarządzenie Nr 0050.210.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 listopada  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_0050_210_2017.pdf
  DOCZarządzenie 210 z 30.11.17.doc
   
 100. Zarządzenie Nr 0050.211.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 listopada  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_0050_211_2017.pdf
  DOCZarzadzenie_0050_211_2017.doc
  XLSZarzadzenie_0050_211_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
   
 101. Zarządzenie Nr 0050.215.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 grudnia  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_0050_215_2017.pdf
  DOCZarządzenie 215 z 11.12.17.doc
   
 102. Zarządzenie Nr 0050.216.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 grudnia  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_0050_216_2017.pdf
  DOCZarzadzenie_0050_216_2017.doc
  XLSZarzadzenie_0050_216_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
   
 103. Zarządzenie Nr 0050.219.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 grudnia  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_0050_219_2017.pdf
  DOCZarzadzenie_0050_219_2017.doc
  XLSZarzadzenie_0050_219_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
   
 104. Zarządzenie Nr 0050.223.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_0050_223_2017.pdf
  DOCZarządzenie 223 z 20.12.17.doc
   
 105. Zarządzenie Nr 0050.224.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_0050_224_2017.pdf
  DOCZarzadzenie_0050_224_2017.doc
  XLSZarzadzenie_0050_224_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
   
 106. Zarządzenie Nr 0050.225.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia  2017 w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_0050_225_2017.pdf
   
 107. Zarządzenie Nr 0050.227.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia  2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_0050_227_2017.pdf
  DOCZarządzenie 227 z 27.12.17.doc
   
 108. Zarządzenie Nr 0050.228.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok. PDFZarzadzenie_0050_228_2017.pdf
  DOCZarzadzenie_0050_228_2017.doc
  XLSZarzadzenie_0050_228_2017 Załącznik1,2,3,.xls
   
 109. Zarządzenie Nr 0050.231.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia  2017 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2017 rok.PDFZarzadzenie_0050_231_2017.pdf
  DOCZarzadzenie_0050_231_2017.doc
  XLSZarzadzenie_0050_231_2017 Załącznik 1,2,3,.xls
   
 110. Zarządzenie Nr 0050.232.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia  2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice. PDFZarzadzenie_0050_232_2017.pdf