Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Protokół z z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gierałtowice a Miastem Gliwice w sprawie powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia doradztwa metodycznego...

PROTOKÓŁ

z dnia 31 lipca 2017 r.

z przebiegu konsultacji projektu

uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie:
 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gierałtowice a Miastem Gliwice w sprawie powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej.

 

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 14 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie:

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gierałtowice a Miastem Gliwice w sprawie powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej.

 

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września
2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt wraz z ogłoszeniem
o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe - Konsultacje” oraz „Ogłoszenia i komunikaty”.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.

 

PDFProtokol konsultacji.pdf (73,65KB)