Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Strategie i Programy

Strona archiwalna

 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i wynikające z tego faktu zmiany w sposobie realizacji polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania poziomu rozwoju wszystkich regionów w ramach wspólnotowej polityki regionalnej stało się podstawą do uchwalenia w Gminie Gieraltowice następujących programów: 
 
  1. Uchwała Nr XXX/176/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015"
     
  2. Uchwała Nr XXXIII/195/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.04.2005r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice na lata 2005-2008”.
     
  3. Uchwała Nr XXXV/217/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice

       4.   Strategia promocji Gminy Gierałtowice: PDFStrategia Promocji (1,10MB)

       5. Program Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2019 z perspektywą do roku 2023 

       6. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gierałtowice na lata 2013-2032 

       7. Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice

       8. Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice 

       6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2019 r. https://bip.gieraltowice.pl/download//10068/pos-2019-uchwalony.pdf

       7. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021PDF63_program wspierania rodziny 2019-2021.pdf (1,03MB)

       8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020 PDF174_Strategia OPS_załącznik..pdf (6,72MB) PDF174_Strategia OPS_uchwała.pdf (24,54KB)