Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Odbiór bioodpadów i zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku ich kompostowania

Z uwagi na ogromną ilość bioodpadów odbieranych w gminie Gierałtowice, o czym kilkukrotnie pisaliśmy (ostatnio w marcowym numerze Wieści Gminy Gierałtowice), biorąc pod uwagę koszt zagospodarowania (zwłaszcza odpadu gromadzonego w workach) i problemy z odciekami, począwszy od sierpnia br. rezygnujemy z workowego systemu odbioru bioodpadów. Oznacza to, iż bioodpady odbierane będą tylko i wyłącznie z pojemników koloru brązowego.

Gmina Gierałtowice, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewnia jeden pojemnik do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów na nieruchomość zamieszkałą.

Jednocześnie zmianie ulega częstotliwość i harmonogram odbioru, tj.:

– w miesiącach od kwietnia do listopada - odbiór bioodpadów odbywał się będzie z częstotliwością co 2 tygodnie,

– w miesiącach od grudnia do marca - odbiór bioodpadów odbywał się będzie z częstotliwością co 4 tygodnie.

W przypadku, gdy bioodpady nie mieszczą się w dostarczonym przez gminę pojemniku, można we własnym zakresie wyposażyć nieruchomość w brązowe pojemniki (spełniające określone przepisami normy), bądź dostarczyć je indywidualnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Najlepszym jednak rozwiązaniem, pod względem ekologicznym, ekonomicznym i praktycznym jest kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w pierwszej kolejności powinni dążyć do zagospodarowania bioodpadów wytworzonych na tej nieruchomości w kompostownikach przydomowych. Każdy kto już je kompostuje lub ma taki zamiar, ma również prawo do skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązująca od kwietnia 2022 r. ulga wynosi 9,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca nieruchomości. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Co ważne – uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja, więc w każdym momencie można się zdecydować na kompostowanie bioodpadów.

Po złożeniu deklaracji, pojemnik 240-litrowy zostanie zabrany z nieruchomości.

Uwaga! Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że mimo deklaracji bioodpady nie są kompostowane, właściciel nieruchomości straci na co najmniej  6 miesięcy możliwość skorzystania ze zwolnienia w opłacie.