Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXX/172/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 lutego 2005r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.

UCHWAŁA  Nr XXX/172/05

Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 lutego 2005r.

 

W sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.

 

Na podstawie:

art. 11a ust. 1 pkt.1, art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

§ 3 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz.U. Nr 99, poz. 1073)

Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1

Wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” Wójtowi Gminy Gierałtowice Joachimowi Bargiel.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gierałtowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 2005-02-10