Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXX/174/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 lutego 2005r. w sprawie skargi Pana ............................. z dnia 19 stycznia 2005r

Uchwała Nr XXX/174/05

Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 lutego 2005r.

 

W sprawie skargi Pana ...................... z dnia 19 stycznia 2005r.

 

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 Dz. U. Nr142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

§ 17 załącznika do uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/189/2001 z dnia 27 września 2001r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Gierałtowice (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 85 poz. 2171 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Gierałtowice uchwala

§ 1

Uznać się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pana ....................... zawartej w piśmie z dnia 19 stycznia 2005r. i przekazać ją organowi właściwemu, którym jest Wójt Gminy Gierałtowice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada:

Stefania Swoboda

data wytworzenia: 2005-02-10