Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXX/169/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gierałtowicach.

UCHWAŁA Nr XXX/169/05

Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r.

 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gierałtowicach.

 

Działając na podstawie przepisów:

art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Gierałtowicach, w którym Gmina Gierałtowice jest jedynym udziałowcem o kwotę 1.271.900 zł.

2. Podwyższony kapitał zakładowy pokryty będzie gotówką w wysokości 1.230.000 zł oraz wkładem niepieniężnym w postaci projektu budowlanego pn. „Wymiana wodociągu przesyłowego w ul. Gierałtowickiej w Przyszowicach wraz z przyłączami do budynków oraz wymiana wodociągu w ul. Spółdzielczej i ul. Ks.Pogrzeby w Przyszowicach wraz z przyłączami do budynków” o wartości 41.900 zł.

3. Gmina Gierałtowice obejmie 25.438 udziałów o wartości 1.271.900 zł.

§ 2

Źródłem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego gotówką są dochody własne budżetu gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.informację wytworzył(a): Józef Maślanka
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 2005-02-10