Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXX/171/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Zagospodarowania Ujęć Wód w Nieborowicach-Leboszowicach

UCHWAŁA Nr XXX/171/05

Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 3 lutego 2005r.

 

W sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Zagospodarowania Ujęć Wód w Nieborowicach-Leboszowicach

 

Działając na podstawie przepisów:

art. 67 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 25 pkt. 3, w związku z § 5 statutu Międzygminnego Związku Zagospodarowania Ujęcia Wód w Nieborowicach-Leboszowicach z dnia 6 września 1991r. (Dz.Urz. Województwa Katowickiego z 1991r. Nr 12 poz. 190 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1

Rozwiązać z dniem 1 kwietnia 2005r. Międzygminny Związek Zagospodarowania Ujęcia Wód w Nieborowicach-Leboszowicach wobec zrealizowania zadania dla którego związek został powołany.

§ 2

Przekazać w całości mienie związku na majątek Gminy Pilchowice.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XX/106/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Zagospodarowania Ujęcia Wód w Nieborowicach-Leboszowicach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

informację wytworzył(a): Józef Długaj
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 2005-02-10