Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXX/170/05 Rady Gminy Gierałtowice w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych

UCHWAŁA   Nr  XXX/170/05

RADY  GMINY  GIERAŁTOWICE z  dnia 3 lutego 2005r.

 

W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych

 

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r. Nr 261 poz. 2603)

Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1

Zgodę na użyczenie na okres ośmiu lat Fundacji Zamek Chudów działki nr 43 o powierzchni 0,5000 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 72.485 Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz działki 1268/4 o powierzchni 0,0415 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 49.939 Sądu Rejonowego w Gliwicach opisanych na karcie mapy 2Ch obrębu Chudów, stanowiących własność Gminy Gierałtowice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 informację wytworzył(a): Józef Długaj
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 2005-02-10