Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXX/176/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015"

 

Uchwała Nr XXX/176/05

Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r.

 

 

W sprawie:

Uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015”.

 

 

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

 Rada Gminy Gierałtowice uchwala

 § 1

Przyjąć „Strategię Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

SPIS TREŚCI

DOC01. Strona tytułowa.doc (66,00KB)

 

DOC02. Wstęp.doc (62,50KB)

DOC03. Położenie geograficzne i miejsce gminy w województwie.doc (2,57MB)

DOC04. Ludność.doc (216,50KB)

DOC05. Gospodarka.doc (218,00KB)

DOC06. Inwestycje.doc (200,50KB)

DOC07. Ochrona środowiska.doc (142,50KB)

DOC08. Kultura i sport.doc (151,00KB)

DOC09. Turystyka.doc (125,00KB)

DOC10. Organizacje pozarządowe.doc (127,00KB)

DOC11. Symbola Gminy Gierałtowice.doc (126,00KB)

DOC12. Założenia ogólne Strategii Gminy Gierałtowice.doc (98,50KB)

DOC13. Wnioski badań bezpośrednich.doc (139,50KB)

DOC14. Analiza SWOT.doc (119,00KB)

DOC15 Misja Gminy Gierałtowice i obszary strategiczne.doc (133,00KB)

DOC16. Cele i zadania strategiczne.doc (128,50KB)

DOC17. Wnioski i podsumowania.doc (97,50KB)

DOC18. Zespoły opracowujące strategię.doc (50,50KB)

DOC19. Dokumenty źródłowe.doc (47,50KB)

DOC20. Załącznik 1 - Położenie Gminy Gierałtowice w Województwie Śląskim.doc (58,50KB)

DOC21. Załącznik 2 - Podział Administracyjny Województwa Śląskiego.doc (1,50MB)

DOC22. Załącznik 3 - Obszary Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego.doc (91,00KB)

DOC23. Załącznik 4 - Priorytety Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.doc (88,50KB)

DOC24. Załacznik 5 - Kwestionariusz Ankiety Mieszkańcy.doc (22,50KB)

DOC25. Załacznik 6 - Kwestionariusz Ankiety Pracodawcy.doc (46,00KB)

 

informację wytworzył(a): Mateusz Papkala
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 2005-02-10