Przejdź do treści strony WCAG

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Informacje o wysokościach opłat skarbowych w zakresie czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń i zezwoleń podlegających tej opłacie, a będących w zakresie działania Referatu Ochrony Środowiska.

 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  205 zł,

2. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  107 zł.