Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Opracowanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE

„Opracowanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,  w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 24 ust. 1 u.g.n., należących do Gminy Gierałtowice zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wg stanu w dniu 16 sierpnia 2018 r.” o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tyś euro netto.

Opracowanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości finansowane będzie ze środków Projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz ze środków własnych urzędu Gminy Gierałtowice.

1. NAZWA i ADRES  ZAMAWIAJACEGO

Gmina Gierałtowice

ul. Ks. Roboty 48

44-186 Gierałtowice

NIP 969-160-69-09

2. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

2.1 Opracowanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,  w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 24 ust. 1 u.g.n., należących do Gminy Gierałtowice zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wg stanu w dniu 16 sierpnia 2018 r..

2.2 Termin wykonania zamówienia: 28 września 2018 r.

2.3 Okres gwarancji: -

2.4 Warunki płatności: przelew, 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT,

3. FORMA  ZŁOŻENIA  OFERTY

3.1.Ofertę  należy złożyć załączonym formularzu w terminie do dnia 13.09.2018 r. do godz. 11:00 w drogą elektroniczną na adres: informatyka@gieraltowice.pl

3.2 Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na biorąc pod uwagę cenę brutto usługi.

4. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA

4.1 Szczegółowy opis opracowania

4.2 Formularz oferty

DOCPrzedmiot PWZNG.doc
DOCXFormularz PWZNG.docx
 

ue.png