Przejdź do treści strony WCAG

UCHWAŁA NR L/354/18 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 9.10.2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR L/354/18

RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Plik do pobrania: PDF354_aktualność studium..pdf