Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Karta informacyjna:

  • Edycja 2 z dnia 2021-04-26 numer karty: OŚ-8.

Podstawa prawna:

  • art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wymagane dokumenty:

  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł,

  • oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opłaty:

  • opłata skarbowa w wysokości 50 zł,

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Gierałtowice

Referat Ochrony Środowiska

tel. 32 30-11-393

e-mail: ros@gieraltowice.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-środa 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 17:00, piątek 7:00 - 13:00

Termin składania dokumentów: 

  • w trakcie całego roku.

Termin rozpatrzenia sprawy:

  • W terminie 7 dni od złożenia wniosku wraz z oświadczeniem

Tryb odwoławczy: 

  • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

  • brak

Pliki do pobrania:

DOCXKlauzula informacyjna.docx (18,12KB)

DOCXOświadczenie.docx (14,91KB)

DOCXwniosek_wpis do rejestru.docx (99,82KB)