Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Karta informacyjna:

  • Edycja 3 z dnia 2021-04-26 numer karty: OŚ-12

Podstawa prawna:

  • art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wymagane dokumenty:

  • brak

Opłaty:

  • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Gierałtowice

Referat Ochrony Środowiska

tel. 32 30-11-391

e-mail: ros@gieraltowice.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-środa 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 17:00, piątek 7:00 - 13:00

Termin składania dokumentów: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana,

3) do 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca danej nieruchomości.

Termin rozpatrzenia sprawy:

  • brak

Tryb odwoławczy: 

  • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

  • brak

Pliki do pobrania:

PDFdeklaracja (kompostownik i KDR).pdf (253,85KB)

XLSdeklaracja (kompostownik i KDR).xls (90,50KB)