Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Gierałtowice

Podstawa prawna:

 • Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).

 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2011 r. Nr 259 poz. 1553 )

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
 • Opis obiektu.
 • Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny.
 • Kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

Opłaty:

 • Brak opłat za dokonanie wpisu do ewidencji

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich – II piętro pokój nr 201

tel. 032/30 11 307,

e-mail: gplaszczyk@gieraltowice.pl

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 – 17:00

Termin składania dokumentów: 

 • Przedsiębiorca przed podjęciem działalności obowiązany jest zgłosić obiekt (tzw. niekategoryzowany) do ewidencji - zgodnie z art. 39 ww. ustawy.
 • Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do organu prowadzącego ewidencję o następujących zmianach:
 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Do 14 dni od daty otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy: 

 • Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, wynajem pokoi, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, pola biwakowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, rehabilitacyjne, itp. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego dotyczące prowadzonej przez niego działalności w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.

Pliki do pobrania:

DOCopis_obiektu.doc

DOCWniosek o wpis do ewidencji.doc