Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Karta informacyjna:

 • Edycja 1 z dnia 2007-02-12 numer karty: EDG-5.

Podstawa prawna:

 • art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tj. Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1231 z późn. zmianami/

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Załączniki:

  • kserokopia aktualnego stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Do wglądu:

  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia.

  • oryginał stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich – Ewidencja Działalności Gospodarczej.

Urząd Gminy Gierałtowice – II piętro pokój nr 201

tel. 032/30 11 307,

e-mail: gplaszczyk@gieraltowice.pl

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 – 17:00

Termin składania dokumentów: 

 • Wniosek należy złożyć na około 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności handlowej.

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy: 

 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem wójta Gminy Gierałtowice w terminie do 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy składać w sekretariacie Urzędu.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • O terminie odbioru zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych oraz o terminie i wysokości dokonania opłaty za wydanie zezwolenia wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku.
 • Zezwolenia wydawane jest na okres do 2 dni przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pliki do pobrania:

DOCWNIOSEK- zezwolenie jednorazowe.doc