Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Strona archiwalna

 

Karta informacyjna:

  • Edycja 1 z dnia 2007-02-13 numer karty: GK-3.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. Zm.)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów (Dz. U z 2004 r. Nr 207 poz 2108).

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek zainteresowanego

  • Załączniki:

  • Mapa ewidencyjna z zaznaczoną nieruchomością

Opłaty:

  • Nie pobiera się opłaty

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami 

Urząd Gminy Gierałtowice – pokój nr 116

tel. 032/30 11 363,

e-mail: pp@gieraltowice.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-środa 7:00 – 15:00, czwartek 7:00 – 17:00, piątek 7:00 - 13.00

Termin składania dokumentów: 

  • brak

Termin rozpatrzenia sprawy:

  • Łączny termin postępowania wynosi do 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości sprzedaży nieruchomości udzielana jest w terminie do 30 dni.

Tryb odwoławczy: 

  • Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Skargę rozpatruje Wójt Gminy.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Terminu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w prasie, internecie, tablicach ogłoszeń. W ogłoszeniu o przetargu podaje się szczegółowe informacje dot. udziału w przetargu.

 

Pobierz: PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.pdf (421,94KB)