Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Referaty i stanowiska

Wójt Gminy

Referat Informatyki

Leszek Żogała

Kierownik - Wojciech Machulik

tel. 32 30 11 301

tel. 32 30 11 309

wojtgminy@gieraltowice.pl

tel. 32 30 11 394

Zastępca Wójta Gminy

informatyka@gieraltowice.pl

Roman Włodarz

Referat Gospodarki Gruntami

tel. 32 30 11 301

Kierownik – Józef Długaj

rwlodarz@gieraltowice.pl

tel. 32 30 11 360

Sekretarz Gminy

gk@gieraltowice.pl

Katarzyna Rupprich

Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej

tel. 32 30 11 311

Kierownik – Marta Bruniany

sekretarz@gieraltowice.pl

tel. 32 30 11 391

Skarbnik Gminy

tel. 32 30 11 392

Michał Kafanke

tel. 32 30 11 345 - szkody górnicze

   

tel. 32 30 11 320

mbruniany@gieraltowice.pl

skarbnik@gieraltowice.pl

Referat Planowania Przestrzennego

Sekretariat

Kierownik – Maria Kuczera

tel. 32 30 11 301

tel. 32 30 11 371

urzadgminy@gieraltowice.pl

gp@gieraltowice.pl

Inspektor Ochrony Danych

Referat Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i OC

Marzanna Fabian

Kierownik - Agnieszka Adamczyk

iod@gieraltowice.pl 

tel. 32 30 11 385 / kom. 603 533 871 

Biura

gzr@gieraltowice.pl

Biuro Rady Gminy

Referat Edukacji

Zuzanna Plaza

Kierownik – Barbara Mansfeld

tel. 32 30 11 305

tel. 697 776 228

32 30 11 570 wew. 135

32 30 11 570 wew. 133

rg@gieraltowice.pl

oswiata@gieraltowice.pl

Biuro Radców Prawnych

Samodzielne stanowiska

tel. 32 30 11 380

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

prawo@gieraltowice.pl

Urszula Zając

Biuro Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

tel. 32 30 11 314

ul. Parkowa 11, 44 – 178 Przyszowice

uzajac@gieraltowice.pl

tel. 32 30 11 543 , fax. 32 30 11 545

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

usc@gieraltowice.pl

Grażyna Płaszczyk

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

tel. 32 30 11 307

Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Audytor Wewnętrzny

Sebastian Pawlas

Agata Mosiądz - Kramorz

spawlas@gieraltowice.pl

amosiadz@gieraltowice.pl

Referaty

 

Referat Organizacyjno- Kadrowo-Płacowy

 

Kierownik – Katarzyna Rupprich

 

tel. 32 30 11 311

Działalność gospodarcza tel. 32 30 11 349 

 

Referat Planowania i Finansów

 

Kierownik – Izabela Groborz

 

tel. 32 30 11 321

 

finanse@gieraltowice.pl

 

   

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

 

Kierownik – Katarzyna Krząkała

 

tel. 32 30 11 322

 

podatki@gieraltowice.pl

 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

Kierownik – Danuta Kozik

 

tel. 32 30 11 340

 

tel. 32 30 11 344 – drogi

 

 

 

inwestycje@gieraltowice.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Kierownik – Mirosław Marcol

 

ul. Parkowa 11, 44 – 178 Przyszowice

 

tel. 32 30 11 544

 

usc@gieraltowice.pl

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE. - przedstawia zakres działania referatów i komórek organizacyjnych.