Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XXXV/216/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Chudów

 

UCHWAŁA   Nr  XXXV / 216 /05

RADY  GMINY  GIERAŁTOWICE

z  dnia 28 lipca 2005r.

 

 

W sprawie:

nadania nazwy ulicy w sołectwie Chudów

 

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala:

 

§ 1

Nadać drodze położonej w sołectwie Chudów oznaczonej numerem działki 877/286 karta mapy 17 dodatek 2 obręb Chudów, sklasyfikowanej geodezyjnie jako droga, o powierzchni 0,4403 ha zapisanej w Księdze Wieczystej  Nr 43 578 Sądu Rejonowego w Gliwicach, stanowiącej własność Gminy Gierałtowice, nazwę ulicy „Na Kąty”, jak wskazano w załączniku graficznym Nr1 do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PDFzał_XXXV_216_05.pdf

 

informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Józef Długaj
data wytworzenia: 2005-08-12