Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Karta informacyjna:

  • Edycja 1 z dnia 2007-02-13 numer karty: ISG-1.

Podstawa prawna:

  • art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z dołączoną odbitką mapy zasadniczej z naniesionymi granicami własności oraz proponowana lokalizacja obiektu lub urządzenia.

Opłaty:

  • Zwolnione z opłaty skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Inwestycji i Szkód Górniczych

Urząd Gminy Gierałtowice – pokój nr 204

tel. 32 30 11 347,

e-mail: inwestycje@gieraltowice.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00, czwartek 7:00 – 17:00,

Termin składania dokumentów: 

  • Wraz ze składanym wnioskiem

Termin rozpatrzenia sprawy:

  • Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Tryb odwoławczy: 

  • Odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi i dodatkowe informacje: 

  • brak

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzenia.docx