Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Monitoring

Urząd Gminy Gierałtowice prowadzi monitoring wizyjny budynku przy ul. Ks.Roboty 48 oraz terenu wokół niego.

Celem monitoringu jest zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z pożn. zm.) w związku z art. 6 ust.1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO)

Administratorem systemu monitoringu jest Urząd Gminy Gierałtowice z siedzibą Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail : lub pisemnie na adres Administratora.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają prawa osobom, których dane są przetwarzane z zastrzeżeniem przepisów RODO. Do tych praw należą:

  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
  4. Prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zakres przysługujących praw zależy zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i sposobów ich gromadzenia. Ponieważ  dane osobowe w Urzędzie Gminy Gierałtowice przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia  danych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.