Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Monitoring

Urząd Gminy Gierałtowice prowadzi monitoring wizyjny budynku przy ul. Ks.Roboty 48 oraz terenu wokół niego.

Celem monitoringu jest zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z pożn. zm.) w związku z art. 6 ust.1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO)

Administratorem systemu monitoringu jest Urząd Gminy Gierałtowice z siedzibą Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail : lub pisemnie na adres Administratora.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają prawa osobom, których dane są przetwarzane z zastrzeżeniem przepisów RODO. Do tych praw należą:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zakres przysługujących praw zależy zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i sposobów ich gromadzenia. Ponieważ  dane osobowe w Urzędzie Gminy Gierałtowice przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia  danych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-11-2018
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  02-11-2018 11:29
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  06-11-2018 12:41
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 2272
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: gieraltowice.pl