Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja Wójta Gminy o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości

GK.6845.41.2018

 

Informacja
Wójta Gminy Gierałtowice

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Gierałtowice podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

Data i miejsce przeprowadzonego przetargu

29.11.2018 r.

siedziba Urzędu Gminy w Gierałtowicach

 

Rodzaj przetargu

 

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości i księgi wieczystej

 

 

 działka nr 2106/46 o powierzchni 3.3022 ha,

obręb ewidencyjny Paniówki , księga wieczysta

KW GL1G/00039643/8 (SR Gliwice)

 

 

 

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

 

3

 

Osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu

 

-

Czynsz wywoławczy nieruchomości /brutto/

287,00 zł

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu /brutto/

 

3 500,00 zł

 

Imię i nazwisko/firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

 

Ireneusz Ullmann

 

 

Gierałtowice, dnia 07.12.2018 r.